ca70型无极性固体电解质烧结钽电容器1 金属外壳,全密封结构,轴向引出,有极性。 2 具有优良的电性能,小体积容量大,漏电流很小,可靠性较高。 3 广泛用在要求较高的直流和脉动电路中,在滤波、旁路、耦合等方面优于其他产品。-凯发客户端

网站娱乐凯发app首页        ca70型无极性固体电解质烧结钽电容器1 金属外壳,全密封结构,轴向引出,有极性。 2 具有优良的电性能,小体积容量大,漏电流很小,可靠性较高。 3 广泛用在要求较高的直流和脉动电路中,在滤波、旁路、耦合等方面优于其他产品。

ca70型无极性固体电解质烧结钽电容器1  金属外壳,全密封结构,轴向引出,有极性。 2  具有优良的电性能,小体积容量大,漏电流很小,可靠性较高。 3  广泛用在要求较高的直流和脉动电路中,在滤波、旁路、耦合等方面优于其他产品。

1    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-2.2uf
2    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-3.3uf
3    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-4.7uf
4    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-6.8uf
5    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-10uf
6    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-15uf
7    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-22uf
8    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-33uf
9    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-47uf
10    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-68uf
11    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-100uf
12    ca70型钽电解电容器    ca70-6.3v-150uf
13    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-1.5uf
14    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-2.2uf
15    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-3.3uf
16    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-4.7uf
17    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-6.8uf
18    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-10uf
19    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-15uf
20    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-22uf
21    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-33uf
22    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-47uf
23    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-68uf
24    ca70型钽电解电容器    ca70-10v-100uf
25    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-1uf
26    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-1.5uf
27    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-2.2uf
28    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-3.3uf
29    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-4.7uf
30    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-6.8uf
31    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-10uf
32    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-15uf
33    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-22uf
34    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-33uf
35    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-47uf
36    ca70型钽电解电容器    ca70-16v-68uf
37    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-1uf
38    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-1.5uf
39    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-2.2uf
40    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-3.3uf
41    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-4.7uf
42    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-6.8uf
43    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-10uf
44    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-15uf
45    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-22uf
46    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-33uf
47    ca70型钽电解电容器    ca70-25v-47uf
48    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-0.47uf
49    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-0.68uf
50    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-1uf
51    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-1.5uf
52    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-2.2uf
53    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-3.3uf
54    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-4.7uf
55    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-6.8uf
56    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-10uf
57    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-15uf
58    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-22uf
59    ca70型钽电解电容器    ca70-32v-33uf
60    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-0.47uf
61    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-0.68uf
62    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-1uf
63    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-1.5uf
64    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-2.2uf
65    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-3.3uf
66    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-4.7uf
67    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-6.8uf
68    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-10uf
69    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-15uf
70    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-22uf
71    ca70型钽电解电容器    ca70-35v-33uf
72    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-0.33uf
73    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-0.47uf
74    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-0.68uf
75    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-1uf
76    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-1.5uf
77    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-2.2uf
78    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-3.3uf
79    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-4.7uf
80    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-6.8uf
81    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-10uf
82    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-15uf
83    ca70型钽电解电容器    ca70-40v-22uf
84    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-0.33uf
85    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-0.47uf
86    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-0.68uf
87    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-1uf
88    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-1.5uf
89    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-2.2uf
90    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-3.3uf
91    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-4.7uf
92    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-6.8uf
93    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-10uf
94    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-15uf
95    ca70型钽电解电容器    ca70-50v-22uf
96    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-0.33uf
97    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-0.47uf
98    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-0.68uf
99    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-1uf
100    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-1.5uf
101    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-2.2uf
102    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-3.3uf
103    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-4.7uf
104    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-6.8uf
105    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-10uf
107    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-15uf
108    ca70型钽电解电容器    ca70-63v-22uf
 

2019年7月3日 10:33
浏览量:0